21 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:40โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม PLC ในหัวข้อ        การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนแผนการเรียนรู้ผ่านการดำเนินงานPLC เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  >>>คลิก
Comments