21 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:40โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:32 ]
        ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม PLC ในหัวข้อ การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนแผนการเรียนรู้ผ่านการดำเนินงานPLC เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/21kumphaphanth2562/IMG_1211.JPG
Comments