22 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:46โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA online โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ(PLC) การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA และ O-NET ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม  >>>คลิก
 
Comments