22 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:47โดยไม่ทราบผู้ใช้

ร่วมเป็นพิธีกรการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สัญจรแก่ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอสามพราน จำนวน 33 ราย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศภายใน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  >>>คลิก


Comments