23 -25 พฤศจิกายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:03โดยไม่ทราบผู้ใช้
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ NT Access ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการตรวจข้อสอบอัตนัย ซึ่งจัดโดย สพฐ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  >>>คลิก

Comments