23 กรกฎาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 02:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:05 ]
        ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 3 ด้าน (เหตุผล คำนวณ ภาษา) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/23krkdakhm2562/IMG_3069.JPG

Comments