23 กรกฎาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 02:22โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 3 ด้าน  (เหตุผล คำนวณ ภาษา) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ >>
>คลิก 
Comments