24-25 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:31 ]
        ประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การเตรียมการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.3 (NT) และการถอดบทเรียน ณ สวนบวกหาด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี >>>คลิก 
    - ประเด็นการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และแนวทางการดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัย
    - ประเด็นการดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(RT)
    - ประเด็นการดำเนินการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในส่วนความรับผิดชอบของ สพป.นครปฐม เขต 2
        
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/24-25kumphaphanth2562/53238288_1220189091463900_8133509611454988288_n.jpg?attredirects=0
Comments