25 - 26 สิงหาคม 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 05:40โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:06 ]
        ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 คือ โรงเรียนวัดบางหลวง ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/25-26singhakhm2561/IMG_8527.JPG
Comments