25 - 26 สิงหาคม 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 05:40โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 คือ โรงเรียนวัดบางหลวง  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ >>>คลิก


Comments