25-27 ธันวาคม 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:45โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ :    ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย      ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ และถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นงานระดับชาติ

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน       ได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ครูและผลการเรียนรู้ของนักเรียน การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม

    ผลการแข่งขันของเขตพื้นที่สพป.นครปฐม เขต2 สาระวิทยาศาสตร์ ดังนี้

ระดับเหรียญทอง 5 กิจกรรม

ระดับเหรียญเงิน 3 กิจกรรม

ระดับเหรียญทองแดง 2 กิจกรรม

เข้าร่วม 5 กิจกรรม >>>คลิก

Comments