25-27 ธันวาคม 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:48 ]
        คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ : ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ และถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นงานระดับชาติ
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ครูและผลการเรียนรู้ของนักเรียน การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม
        ผลการแข่งขันของเขตพื้นที่สพป.นครปฐม เขต2 สาระวิทยาศาสตร์ ดังนี้
            ระดับเหรียญทอง 5 กิจกรรม
            ระดับเหรียญเงิน 3 กิจกรรม
            ระดับเหรียญทองแดง 2 กิจกรรม
            เข้าร่วม 5 กิจกรรม >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/25-27thanwakhm2561/IMG_0460.JPG?attredirects=0
Comments