25-29 มีนาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:26 ]
        เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคแลวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA รุ่นที่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การสร้างข้อสอบวิทยาศาสตร์เสมือนข้อสอบ PISA ที่สอดคล้องบนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรมเชื่อถือได้ สามารถจำลองข้อคำถามให้นักเรียนเลือกตอบในระบบออนไลน์ได้ >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/25-29minakhm2562/IMG_1575.JPG?attredirects=0
Comments