25-29 มีนาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:34โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคแลวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA รุ่นที่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การสร้างข้อสอบวิทยาศาสตร์เสมือนข้อสอบ PISA ที่สอดคล้องบนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรมเชื่อถือได้ สามารถจำลองข้อคำถามให้นักเรียนเลือกตอบในระบบออนไลน์ได้ >>>คลิก
Comments