25 - 31 มีนาคม 2563

โพสต์5 มิ.ย. 2563 02:07โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
คณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) โดยดำเนินการร่วมกับ

นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผอ.โรงเรียนวัดตุ๊กตา

นายเกษมสันต์ มีจันทร์    ผอ.โรงเรียนวัดจินดาราม  >>>คลิก


ผู้บริหารโรงเรียนที่ดำเนินการประมิน ดังนี้

1.      โรงเรียนวัดท่าพูด

2.      โรงเรียนวัดดอนหวาย

3.      โรงเรียนบ้านลานแหลม

4.      โรงเรียนวัดศีรษะทอง

5.      โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

6.      โรงเรียนวัดห้วยตะโก

7.      โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว

8.      โรงเรียนวัดบางพระ

9.      โรงเรียนวัดกลาง

10.  โรงเรียนวัดสรรเพชญ

11.  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว   

Comments