25 - 31 มีนาคม 2563

โพสต์5 มิ.ย. 2563 02:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:14 ]
        คณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) โดยดำเนินการร่วมกับ
        นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผอ.โรงเรียนวัดตุ๊กตา
        นายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดจินดาราม >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/25-31minakhm2563/IMG_7693%20%281%29.JPG?attredirects=0
        ผู้บริหารโรงเรียนที่ดำเนินการประมิน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดท่าพูด
2. โรงเรียนวัดดอนหวาย
3. โรงเรียนบ้านลานแหลม
4. โรงเรียนวัดศีรษะทอง
5. โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
6. โรงเรียนวัดห้วยตะโก
7. โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
8. โรงเรียนวัดบางพระ
9. โรงเรียนวัดกลาง
10. โรงเรียนวัดสรรเพชญ
11. โรงเรียนบ้านหัวอ่าว


Comments