2, 5, 16 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:03โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเพื่อการประเมินภายนอกรอบ
4 จาก สมศ. ตามโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย  >>>คลิก 
Comments