2, 5, 16 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:47 ]
        ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเพื่อการประเมินภายนอกรอบ4 จาก สมศ. ตามโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/2516kanyayn2562/IMG_3711.JPG?attredirects=0
Comments