25 กันยายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:38โดยไม่ทราบผู้ใช้
ให้บริการวิชาการให้กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู ณ โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ให้ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู จำนวน 7 โรงเรียน  >>>คลิก

Comments