25 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:24โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนสาธิตและวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและครูเครือข่ายของ สพป.นครปฐม เขต>>>คลิก
Comments