25 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:41 ]
        ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนสาธิตและวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและครูเครือข่ายของ สพป.นครปฐม เขต2 >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/25mkrakhm2562/thumbnail_IMG_0840.jpg?attredirects=0
Comments