25 พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:54โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:15 ]
        เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/25phvsphakhm2562/IMG_2347.JPG?attredirects=0
Comments