25 พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:54โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"  มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม >>>คลิก
Comments