26 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:58 ]
        ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ O-NET และ PISA โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/26kanyayn2561/IMG_8896.JPG?attredirects=0
Comments