26 ธันวาคม 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:21โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
รับหน้าที่พิธีกรการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา  ตามคำสั่งที่ 411/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562  >>>คลิก
Comments