27 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:46โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

รับหน้าที่เป็นพิธีกรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างประจำในสังกัด มีองค์ความรู้ ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตามกลยุทธ์และจุดเน้น ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  >>>คลิก

Comments