28-30 ตุลาคม 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 00:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:31 ]
        เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 และสื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ รุ่นที่ 1 สำหรับศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมิน NT RT และบทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบในปีการศึกษา 2562 >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/28-30tulakhm2562/IMG_4974.JPG?attredirects=0

Comments