28 พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:57โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ณ ห้องประชุมโรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดผลฯ พร้อมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิง ร่วมพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติให้สูงขึ้น  >>>คลิก

Comments