28 พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:14 ]
        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ณ ห้องประชุมโรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดผลฯ พร้อมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิง ร่วมพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติให้สูงขึ้น >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/28phvsphakhm2562/IMG_2427.JPG?attredirects=0
Comments