28 ธันวาคม 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:47 ]
        ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามคำสั่งเลขที่ 411/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2562 >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/28thanwakhm2561/thumbnail_IMG_1701.jpg?attredirects=0
Comments