28 ธันวาคม 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:57โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามคำสั่งเลขที่ 411/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2562    >>>คลิก

Comments