28 ตุลาคม 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 00:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:30 ]
        รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged coding) ภายในโครงการ Chevron Enjoy science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐานให้แก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่นักเรียนให้เกิดแนวคิดเชิงคำนวณพร้อมมีการมอบชุดอุปกรณ์สื่อให้แก่โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ต่อไป >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/28tulakhm2562/IMG_4904.JPG

Comments