29 กรกฎาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:38โดยไม่ทราบผู้ใช้
ร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามคำสั่งที่ 306/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   >>>คลิก 

Comments