29 กรกฎาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:43โดยไม่ทราบผู้ใช้
ร่วมเป็นคณะทำงานการจัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำทักษะกระบวนการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษษและพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   >>>คลิก

Comments