29 พฤศจิกายน 2561

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:48 ]

การประชุม อบรมสัมมนาปฏิบัติการ
การใช้ QR Code และ Google App for education


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/od

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม > คลิก


Comments