2 มิถุนายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 05:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 06:00 ]
ร่วมการประชุมสัญุจรการชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอสามพราน จำนวน 33 โรงเรียน โดยร่วมชี้แจงงานวิชาการเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นผู้ดำเนินรายงานในครั้งนี้  >>>คลิก
Comments