31 - 1 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:35 ]
        วิทยากรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8 >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/31-1kanyayn2562/IMG_2983.JPG?attredirects=0
Comments