31 - 1 ตุลาคม 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:51โดยไม่ทราบผู้ใช้
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  >>>คลิก 
Comments