31 มกราคม 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:33โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

นิเทศ เตรียมความพร้อมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนอำเภอสามพราน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดท่าพูด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของสทศ.  >>

>คลิก
Comments