31 มกราคม 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:18 ]
        นิเทศ เตรียมความพร้อมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอำเภอสามพราน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดท่าพูด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของสทศ. คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/31mkrakhm2563/IMG_6864.JPG

Comments