3 กันยายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:18โดยไม่ทราบผู้ใช้
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งผลการประเมิน ITA Online อยู่ในระดับคุณภาพ AA  คะแนนรวม 97.53 ลำดับที่ 12 ของเขตพื้นที่ทั้งหมด 225 เขตพื้นที่   >>>คลิก
Comments