3 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:01โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ประชุมคณะวิทยากร ครูผู้นำเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมการ ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2
>>>คลิก
Comments