3 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:46 ]
        ประชุมคณะวิทยากร ครูผู้นำเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมการ ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2  >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/3mkrakhm2562/IMG_8910.JPG?attredirects=0
Comments