4 มีนาคม 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:59โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

บริหารจัดสอบ NT โดยทำหน้าที่ในการประสานงานกับสนามสอบ 95 สนามสอบ ผ่านทาง Line Appication ศูนย์สอบ NT สพป.นฐ.2 และประสานงานการตรวจข้อสอบเขียนตอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ  >>>คลิก

Comments