4 มีนาคม 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:15 ]
        บริหารจัดสอบ NT โดยทำหน้าที่ในการประสานงานกับสนามสอบ 95 สนามสอบ ผ่านทาง Line Appication ศูนย์สอบ NT สพป.นฐ.2 และประสานงานการตรวจข้อสอบเขียนตอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/4minakhm2563/IMG_7365.JPG?attredirects=0

Comments