4 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:45 ]
        จัดประชุม อบรม สัมมนา การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2561 โดยมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ การจัดสอบ NT (ศน.เกริน ช้อยเครือ) การจัดสอบ RT (ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ) การเตรียมพร้อมเพื่อสอบ O - NET ของผู้บริหารสถานศึกษา (ศน.บุญสุพร เพ็งทา) และการบริหารจัดการสอบ O-NET ของสนามสอบ(ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุุ๊กตา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน รักษาการณ์ และครูผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ทั้งสิ้น 120 โรงเรียน >>>คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/4mkrakhm2562/IMG_4690%20%281%29.jpg?attredirects=0
Comments