5-8 มีนาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:29 ]
        ดำเนินวางแผนและดำเนินการบริหารจัดสอบ NT ได้แก่

    1) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รับข้อสอบ NT ชั้น ป.3 นำเข้าสู่ระบบการเตรียมการจัดคัดแยก เพื่อมอบให้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562

    2) ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 แจกข้อสอบ NT ให้กับสนามสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

    3) วันที่ 6 มีนาคม 2562 ออกเยี่ยมสนามสอบ NT กลุ่มอำเภอสามพราน การบริหารจัดการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม

    4) วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดประชุมการตรวจข้อสอบอัตนัย NT ป.3 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/5-8minakhm2562/IMG_1796.JPG?attredirects=0
Comments