5-8 มีนาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:29โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ดำเนินวางแผนและดำเนินการบริหารจัดสอบ NT ได้แก่

1)      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รับข้อสอบ NT ชั้น ป.นำเข้าสู่ระบบการเตรียมการจัดคัดแยก เพื่อมอบให้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562

2) ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 แจกข้อสอบ NT ให้กับสนามสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 

3) วันที่ 6 มีนาคม 2562 ออกเยี่ยมสนามสอบ NT            กลุ่มอำเภอสามพราน  การบริหารจัดการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม

4) วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดประชุมการตรวจข้อสอบอัตนัย NT ป.3 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  >>>คลิก
Comments