5 มิถุนายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:11โดยไม่ทราบผู้ใช้
เข้าร่วมการประชุม กตปน. ของ สพป.นครปฐม เขต 2 เกี่ยวกับการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา มาตรการการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น >>>คลิก
Comments