6 - 8 พฤษภาคม 2561

โพสต์16 พ.ย. 2562 22:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:39 ]
        เข้าร่วมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หัวข้อ สมบัติของสสาร ตอนที่ 2 และพลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science” สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/6-8phvsphakhm2561/32082010_10204671133293697_2344948299896717312_n.jpg?attredirects=0
Comments