6 - 8 พฤษภาคม 2561

โพสต์17 พ.ย. 2562 07:36โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:33 ]
        เข้าร่วมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หัวข้อ สมบัติของสสาร ตอนที่ 2 และพลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science” สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/6-8phvsphakhm2561-1/32169941_10204671134933738_5895092181424668672_n.jpg?attredirects=0
Comments