6 - 8 พฤษภาคม 2561

โพสต์17 พ.ย. 2562 07:36โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2562 08:11 ]
เข้าร่วมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หัวข้อ สมบัติของสสาร ตอนที่ และพลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ ตอนที่ ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science” สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร   >>>คลิก

Comments