7 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:27โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

วิทยากรการพัฒนาเสริมสร้างหลักการพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครูโรงเรียนเทศบาลห้วยพลู สังกัดเทศบาลตำบลห้วยพลู ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู >>>คลิก

  
Comments