7 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:29โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา          อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามคำสั่งเลขที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 >>>คลิก
Comments