7 มกราคม 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:25โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการด้าน1 ด้าน2 และด้าน3 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.1 ในการขอวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ   >>>คลิก
Comments