7 มกราคม 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:19 ]
        ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการด้าน1 ด้าน2 และด้าน3 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.1 ในการขอวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ >>> คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/7mkrakhm2563/IMG_6361.JPG?attredirects=0

Comments