7 ธันวาคม 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:53 ]

        พิธีกรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 382/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
        วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การดำเนินงานได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ >>>คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/7thanwakhm2561/48056227_2465694716790921_3629049040710139904_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/7thanwakhm2561/47426971_2465695086790884_3545946478709047296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/7thanwakhm2561/47684613_2465694616790931_2614303042106818560_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/7thanwakhm2561/15441728317137139243750874147415.jpg


Comments