8 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:44 ]
        ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสำนักงาน สพป.นครปฐม เขต2 เพื่อให้การดำเนินการของเขตพื้นที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามคำสั่งที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 >>>คลิก 
Comments