8 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:24โดยไม่ทราบผู้ใช้
ร่วมเป็นคณะทำงาน การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูผู็สอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2  >>>คลิก
Comments