9-10 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:17โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลการใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศ การใช้สื่อไอซีที บูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21” ณ ฟิลไลค์โฮม รีสอร์ท อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะศึกษานิเทศก์สามารถจัดทำสื่อไอซีที เพื่อการนิเทศได้ทุกคน  >>>คลิก
Comments