9-10 พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:20 ]
        อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 ณ ศูนย์STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ STEM >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/9-10phvsphakhm2562/60421073_10205874763383697_771143124385792000_n.jpg?attredirects=0
Comments