9-10 พฤษภาคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:46โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 ณ ศูนย์STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ STEM >>>คลิก

Comments