9 กันยายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:21โดยไม่ทราบผู้ใช้
เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาการถอดบทเรียนการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL)      สู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรรม ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนวัดกลางบางแก้วซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ของเขตพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อถอดบทเรียนและนำไปขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดต่อไป  >>>คลิก

Comments