9 เมษายน 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:37โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมชลนที  โดยมีนายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ดัวย โดยการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในลักษณะ Outside – in ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมทบทวนมาตรฐานสำนักงานของ สพป.นครปฐม เขต 2  >>
>คลิก
Comments