9 เมษายน 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 01:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:26 ]
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมชลนที โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ดัวย โดยการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในลักษณะ Outside – in ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมทบทวนมาตรฐานสำนักงานของ สพป.นครปฐม เขต 2  >>> คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/9mesayn2562/IMG_6801.jpg?attredirects=0
Comments