4 - 5 สิงหาคม 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 05:31โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2563 05:34 ]
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดค่าย พี่โอลิมปิกสอนน้อง ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 100 คน จาก 10 โรงเรียน ผ่านกิจกรรม Active Learning และนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากพี่ๆที่ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการ นอกจากนี้เป็นการขยายผลให้ครูนำกระบวนการดังกล่าวสู่ห้องเรียน >>>คลิก

Comments