4 - 5 สิงหาคม 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 05:31โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:27 ]
        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดค่าย พี่โอลิมปิกสอนน้อง ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 100 คน จาก 10 โรงเรียน ผ่านกิจกรรม Active Learning และนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากพี่ๆที่ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการ นอกจากนี้เป็นการขยายผลให้ครูนำกระบวนการดังกล่าวสู่ห้องเรียน >>>คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/bthkhwammimichux-1/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AF4-08-61_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B9%90%E0%B9%96_0035.jpg?attredirects=0
Comments