31 ตุลาคม 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 00:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:26 ]
        คณะทำงานการจัดประชุมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ Kidbright สำหรับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำทักษะกระบวนการการใช้ Kidbright ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ นอกจากนี้มีการมอบ Kidbright ให้โรงเรียนๆละ 10 ชุด จำนวน 55 โรงเรียน >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/bthkhwammimichux-4/IMG_5065.JPG?attredirects=0

Comments