บทความไม่มีชื่อ

โพสต์14 เม.ย. 2563 00:33โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

คณะทำงานการจัดประชุมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ Kidbright สำหรับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำทักษะกระบวนการการใช้ Kidbright ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ นอกจากนี้มีการมอบ Kidbright ให้โรงเรียนๆละ 10 ชุด จำนวน 55 โรงเรียน  >>>คลิก

Comments