กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:52โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ   >>>คลิก
Comments