กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:52โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:34 ]
        ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการการใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/kanyayn2562/IMG_3742.JPG?attredirects=0
Comments