พฤศจิกายน 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:20โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:56 ]
        ดำเนินการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มโรงเรียนบางเลน มีการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการตรียมพร้อมเพื่อรับการสอบ O-NET สำหรับโรงเรียนมีการใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยดี >>>คลิก 


Comments